Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny

  • Drukuj

wazneUwaga Rodzice !!!

W dniach od 18.02.2019r. do 26.02.1019r.

rozdawane będą przez nauczycielki poszczególnych grup

Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej

w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie”.

Nieoddanie deklaracji w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26.02.2019r.

do godz.16.30 jest równoznaczne z rezygnacją

uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola.

 

Deklaracje dzieci, których rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole nie będą rozpatrywane.