Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Szukaj

Wybierz język

Polish English French German Russian

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

czytamy bajki     WARTO PRZECZYTAĆ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

styczeń 2021

 

1

Tydzień pierwszy: Co robią zwierzęta zimą?

Cele ogólne:

Uświadamianie konieczności dokarmiania ptaków zimą.

Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Rozwijanie umiejętności liczenia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Regularnie dokarmia ptaki zimą.

Wykonuje formę przestrzenną wg instrukcji nauczyciela.

Liczy w dostępnym zakresie; porównuje liczebność zbiorów.

 

Tydzień drugi: Zimo, baw się z nami.

Cele ogólne:

Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

Rozwijanie umiejętności określania długości przedmiotów.

Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Prawidłowo stosuje słowa: najpierw, potem.

Określa długość przedmiotów stosując słowa: krótki, długi, krótszy, dłuższy.

Rytmicznie klaszcze ilustrując piosenkę ruchem.

 

Tydzień trzeci: Babcia i dziadek.

Cele ogólne:

Wzbudzanie szacunku do starszych osób oraz ukazanie sposobu niesienia im pomocy.

Zachęcanie do sprawiania przyjemności osobom bliskim.

Rozwijanie mowy i pamięci.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Szanuje starsze osoby oraz wie, jak im można pomagać.

Chętnie sprawia przyjemność osobom bliskim.

Recytuje wiersz.

 

Tydzień czwarty: Jesteśmy samodzielni w kuchni.

Cele ogólne:

Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem przedszkolnej kuchni.

Poznanie pracy kucharki.

Rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowania kanapek.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, do czego służy przedszkolna kuchnia i co się w niej znajduje.

Wyjaśnia na czym polega praca kucharki.

Samodzielnie przygotowuje kanapki.

 

Piosenka: „Wróbelki zimą”

 

Ćwir, ćwir, ćwir, zima biała

podwóreczko przysypała.

W białym puchu cała ziemia

nic nie widać do jedzenia.

Ćwir, ćwir, ćwir, do jedzenia.

 

Ćwir, ćwir, ćwir, na podwórko

wyglądamy z gniazda dziurką.

Czas na zimę dla wróbelków

nie wysypią kartofelków.

Ćwir, ćwir, ćwir, kartofelków.

 

Wiersz: „Dla babci i dziadka

 

Dziś dla babci słońce mamy.
I całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa.
I piosenki śpiewa wnusia.

Aby babcia i dziadziunio
w zdrowiu długo żyli.
Aby uśmiech dla nas mieli
w każdej wolnej chwili.


 2

Tydzień pierwszy: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Cele ogólne:

Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

Przewidywane efekty

łączy w zbiory takie same elementy, przelicza elementy w zbiorach

poznaje nazwy pór roku, poznaje ich kolejność

kreśli nieregularne linie na kartce

rozwija samodzielność w działaniu i tworzeniu,

 

Tydzień drugi: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Cele ogólne:

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

Przewidywane efekty

tworzy własną choreografię taneczną do muzyki

konstruuje papierowe figurki do zabawy

sprawnie posługuje się określeniami położenia w przestrzeni

dobiera w pary pasujące do siebie obrazki


Tydzień trzeci: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Cele ogólne:

Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Przewidywane efekty

zna członków swojej rodziny

ćwiczy rękę i precyzyjne rysowanie

rozwija umiejętności relaksowania się przy muzyce.

 

Tydzień czwarty: Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Cele ogólne:

Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

Dostrzeganie związków przyczynowo -skutkowych.

Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

Przewidywane efekty

wykonuje prace plastyczne według własnego pomysłu

wskazuje odpowiednie dla danego klimatu sposoby podróżowania

rozwija motorykę małą i dużą oraz percepcję wzrokową;

opowiada o swoich marzeniach

 

Piosenka „Zimowa Poleczka”:
Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

 

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my

 

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref.: Ha, ha, ha, ha…

 

Wiersz „Święto Babci i Dziadka”
Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia,
O tym dniu pamięta każda mała wnusia.
My - wasi wnuczkowie - również pamiętamy
I swoim najbliższym życzenia składamy.

Życzymy Ci, Babciu samych dni słonecznych,
Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk.
Żebyś nie miała nigdy żadnych zmartwień,
By się spełniło każde z Twoich pragnień.

 

3

 Pierwszy tydzień: Tydzień za tygodniem

Cele ogólne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Cele szczegółowe:

Wie, jak należy właściwie ubierać się zimową porą.

Wie, że przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu.

Wyrabia świadomość następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

 

Drugi tydzień: Wszędzie biało.

Cele ogólne:

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.

Cele szczegółowe:

Potrafi wymienić typowe zjawiska charakterystyczne dla pory zimowej.

Ma świadomość, ze należy pomagać zwierzętom w czasie zimy.

Potrafi bawić się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Trzeci tydzień: Dzień babci i dziadka.

Cele ogólne:

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Cele szczegółowe:

Porusza się zgodnie z tempem i dynamikom utworu’

Ma świadomość bliskości najbliższej rodziny, na imiona babć i Dzidków.

Wie o konieczności szanowania najbliższych.

Dokonuje analizy i syntezy słuchowej, przelicza ilość sylab w słowach.

 

Czwarty tydzień: Zima może być wesoła.

Cele ogólne:

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Cele szczegółowe:

Potrafi przeliczyć usłyszane dźwięki.

Czyta globalnie wyrazy: mors, foka, kra, woda.

Interesuje się życiem ludzi w rożnych strefach klimatycznych.

Zapamiętuje proste układy pląsów.

 

Piosenka pt. ,,Pory roku”

Każdy rok się zimą zaczyna.

Sypie śnieg i mróz mocno trzyma.

A ja jeżdżę sobie na sankach

i z tatusiem lepię bałwanka.

Ref.: Miesiące mijają,

pory roku się zmieniają.

I tak według kalendarza

wszystko się powtarza.

 

A po zimie przychodzi wiosna,

taka roześmiana, radosna.

Chodzę wtedy z mamą po łąkach

i w ogródku sieję nasionka.

Ref: Miesiące mijają…..

 

Potem znów się lato zaczyna,

więc się cieszy cała rodzina.

Do walizek się pakujemy,

na wakacje razem jedziemy.

Ref.: Miesiące mijają ...

 

A po lecie przychodzi jesień,

złoci liście w sadzie i w lesie

Do spiżarni zapasy chowa,

by do zimy świat przygotować.

Ref: Miesiące mijają…..

 

Wiersz pt.,, Moja babcia” B. Forma

Jestem sobie wnuczka mała,

Moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek,

Których słucha się wspaniale.

 

Gry, zabawy, wyliczanki

Różne wiersze, zgadywanki.

Umie z klocków stawiać wieże,

Dobrze gra na komputerze.

 

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,

Aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty.

Kocham babcię to nie żarty

 

4

Pierwszy tydzień: Tydzień za tygodniem

Cele ogólne:

Uświadamianie następstwa dni tygodnia

 

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.Nauka piosenek i pląsów.

Cele szczegółowe:

Podejmuje próby nazywania kolejnych dni tygodnia;

Przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie;

Ilustruje ruchem, gestem, mimiką czynności

 

Drugi tydzień: Wszędzie biało

Cele ogólne:

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

 

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda

Cele szczegółowe:

Interesuje się życiem ludzi w innych krajach, strefach klimatycznych;

Aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, integracyjnych

Czyta globalnie wyrazy: mors, foka, kra, woda;

 

Trzeci tydzień: Babcia i Dziadek

Cele ogólne:

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Cele szczegółowe:

Opowiada o babci i dziadku (jak wyglądają, co robią);

Dzieli słowa na sylaby i składa je z sylab;

Podejmuje próby przeliczania liczby dźwięków

 

Czwarty tydzień: Zima może być wesoła

Cele ogólne

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zapoznanie z dyscyplinami zimowymi.

Cele szczegółowe:

Obserwuje płatki śniegu z wykorzystaniem lupy, wypowiada się na temat swoich obserwacji;

Aktywnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu

Nazywa zimowe dyscypliny sportowe i zawodników je uprawiających;

 

Pory roku ( piosenka) sł. i muz. Joanna Bernat 1.

Każdy rok się zimą zaczyna,

Sypie śnieg i mróz mocno trzyma.

A ja jeżdżę sobie na sankach

i z tatusiem lepię bałwanka.

ref.   Miesiące mijają, pory roku się zmieniają

i tak według kalendarza wszystko się powtarza.

 

A po zimie przychodzi wiosna,

taka roześmiana, radosna.

Chodzę wtedy z mamą po łąkach

 i w ogródku sieję nasionka.

 

Potem znów się lato zaczyna,

więc się cieszy cała rodzina.

Do walizek się pakujemy,

na wakacje razem jedziemy.

 

A po lecie przychodzi jesień,

złoci liście w sadzie i w lesie.

Do spiżarni zapasy chowa,

by do zimy świat przygotować.

 

„Moja babcia”  Bożena Forma ( wiersz )

 

Jestem sobie wnuczka mała,

moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek,

których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki

różne wiersze, zgadywanki.

Umie z klocków stawiać wieże,

dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,

aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty.

Kocham babcię, to nie żarty!

5

Tydzień pierwszy: Skok  w  nowy  rok

uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

poznanie obrazu graficznego cyfry 4 .

rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

 

Tydzień drugi: Babcia  i  dziadek

kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.

wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. dzień babci i dziadka.

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów

poznanie obrazu graficznego cyfry 5.

doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.

 

Tydzień trzeci: Zimowa pora  roku

zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: , mróz, mrok.

kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

rozwijanie umiejętności dodawania np.:  podczas zabaw z kostką.

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 

Tydzień czwarty: Zimowe  zabawy

wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo podczas zabaw

wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy

zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej i na powietrzu

rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

 

 

Wiersz: Babcia i Dziadek na medal

Agata Dziechciarczyk

 

Mam babcię na medal!

Dziadka na medal mam!
Dlatego w prezencie

Medale im dam!
Babci za najlepsze w świecie gotowanie
Dziadkowi za wspólne majsterkowanie

Babci za spacer ze mną do parku
I za uczenie godzin na zegarku
Dziadkowi za „placykowe” zabawy
I w ogrodzie koszenie trawy

Dobrze, że Babcię i Dziadka mam
Cieszę się bardzo, gdy ich odwiedzam
Czas wspólnie spędzonych chwil
Zawsze na medal z Dziadkami był!

 

Piosenka: Dla Babci i Dziadka

Wyczaruję dla babuni
Suknię z kropel rosy,
Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy
Wplotę jej we włosy.

Ref.

Babciu, droga babciu
To wszystko dla ciebie.
Babciu, droga babciu,
Bardzo kocham ciebie.

Namaluję dziadziusiowi
Rybek pełną rzekę,
Koszyk grzybów, działkę z domkiem,
Pieska na pociechę.

Ref.

Dziadziu drogi dziadziu

To wszystko dla ciebie.
Dziadziu drogi dziadziu
Bardzo kocham ciebie.

 

 

6

Tydzień pierwszy: Witamy Nowy Rok.

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności wypowiadania sie na forum grupy. 

Poszerzenie wiedzy nt sylwestra, miesięcy , dni tygodnia..

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi nazwać dni tygodnia, miesiąca.

Doskonali umiejętność czytania globalnego.

 

Tydzień drugi:  Co można robić zimą?

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zabaw zimowych.

Doskonalenie umiejętności matematycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jak można bawić sie zimą.

Rozumie pojęcie segregowania, dekodowania, przeliczania.

 

Tydzień trzeci Święto Babci i Dziadka.

Cele ogólne:

Wzbudzanie szacunku dla osób starszych..

Doskonalenie umiejętności składania życzeń.

http://pgkamieniec.szkolnastrona.pl/container/jesien_gif12.jpgPrzewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi okazywać miłość i szacunek dla dziadków..

Wie, jak można pomoc dziadkom.

 

Tydzień czwarty:  Zimowe mistrzostwa sportowe.

Cele ogólne:.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania nazw zimowych sportów.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jakie sporty uprawiamy zimą .

Potrafi wygrywać i przegrywać na zawodach sportowych.

 

 

Jan Brzechwa

Tydzień

Tydzień dzieci miał siedmioro:
“Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę:
“Chodźmy sitiem czerpać wodę.”

Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:
“Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:
“No a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku –
I tak dalej…

 

„Pory roku”- piosenka sł. Stanisław Karaszewski

 

I. Cztery pory ma rok cały, każda inna oczywiście.

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, jesień w liściach.

 

Ref: Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma.

Każda inne zna zabawy, każda w co innego gra.

 

II. Wiosna lubi rower, piłkę, lato łódki i kajaki.

Jesień rolki, hulajnogi, zima narty, łyżwy, sanki.

 

Ref: Wiosna, lato…

 

III. Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie,

jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia.

 

7

Tydzień pierwszy: Zimowe zabawy – ferie.

Cel główny:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

Poznawanie zjawisk charakterystycznych dla zimy i nazywanie ich.

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat opowiadania

rozwiązuje i układa zagadki

wyraża muzykę ruchem

wykonuje pracę plastyczną współdziałając w zespole

wykonuje obliczenia

reaguje odpowiednim ruchem na polecenia

wykorzystuje w pracy technikę stemplowania

śpiewa piosenkę i bawi się przy niej

realizuje własne pomysły

aktywnie uczestniczy w zabawach na śniegu

wyklaskuje rytm refrenu piosenki

 

Tydzień drugi: Muzyka jest wszędzie - ferie.

Cel główny:

Nauka i śpiewanie prostych piosenek.

Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Cele operacyjne (dziecko):

gra na wybranym instrumencie muzycznym

uzupełnia elementy do pięciu

porusza się rytmicznie przy muzyce

wyraża nastrój słuchanej muzyki za pomocą barw

naśladuje dźwięki wydawane przez przedmioty

powtarza rymowankę za nauczycielem

układa dowolne budowle z klocków w wybranym kolorze

integruje się z dziećmi z innych grup

 

Tydzień trzeci: Moja babci i mój dziadek.

Cel główny:

Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny; podawanie powiązań między jej członkami.

Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

Cele operacyjne (dziecko):

segreguje kredki wg jednej cechy: koloru, grubości, długości

wykonuje wyklejankę z czerwonego papieru

prezentuje babciom i dziadkom swoje umiejętności taneczno-wokalne

wymienia członków swojej rodziny

zna powiązania między członkami rodziny np. babcia to mama mamy lub taty itp.

 

Tydzień czwarty: Ptaki zimą.

Cel główny:

Dokarmianie i dopajanie  zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.

Rozpoznawanie i nazywanie niektórych ptaków

Rozpoznawanie niektórych zwierząt po śladach na śniegu..

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat dokarmiania ptaków

posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech

śpiewa piosenkę

wie do czego służy karmnik

rozróżnia sikorkę, wróbla  i gila

wykonuje pracę plastyczną

koloruje obrazek

 

Piosenka: „Babcia ma święto”

sł. i muz. K. Bożek-Gowik

 

Babcia ma święto, to babci dzień,
a ja pamiętam o tym.
Kwiatki jej dam, buzi jej dam,
słonko zaświeci złote.

 ref. Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x

Babcia ma święto, to babci dzień,
obrazek jej namaluj.
Weź w rączkę swą jej starą dłoń.
Serdecznie ją ucałuj.

ref. Babcia moja…

Babcia ma święto, to babci dzień,
śmiejmy się więc wesoło.
A babcia choć ma lat ze sto,
to tańczy z nami w koło.

ref. Babcia moja…

Wiersz: „Wróbelek”H.Ożogowska

 

Odleciały sobie ptaszki

hen, w dalekie strony.

Tylko wróbel na gałęzi

siedzi nastroszony.

 

Oj, nie żałuj, miły ptaszku,

że zostałeś z nami.

Będziemy cie karmić

chleba okruszkami.

8

Tydzień pierwszy: Witamy Nowy Rok!

Cele ogólne:

Obserwacja zmian w przyrodzie.

Poznawanie tradycji związanych z witaniem Nowego Roku.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poszerza słownik mowy; nazywa ubrania zimowe.

Prowadzi obserwacje przyrodnicze.

Wie, jak można przywitać Nowy Rok.

 

Tydzień drugi:  Co można robić zimą?

Cele ogólne:

Wdrażanie i zachęcanie do eksperymentowania ze śniegiem.

Zapoznanie z nazwami stanów emocjonalnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Bada właściwości śniegu, lodu.

Dzieli się swoimi wrażeniami i doświadczeniami.

Potrafi określić swój nastrój, nazywa emocje.

 

Tydzień trzeci: Święto Babci i Dziadka.

Cele ogólne:

Wdrażanie do okazywania szacunku dla ludzi starszych.

Dostrzeganie roli dziadków w życiu dzieci.

http://pgkamieniec.szkolnastrona.pl/container/jesien_gif12.jpgPrzewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi okazać Babi i Dziadkowi swój szacunek i miłość.

Wykonuje niespodziankę z okazji Dnia Babci i dziadka.

Jest wrażliwe na potrzeby osób starszych.

 

Tydzień czwarty:  Zimowe mistrzostwa sportowe.

Cele ogólne:

Kształtowanie i wspieranie sprawności ruchowej.

Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu  na świeżym powietrzu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa sporty zimowe.

Rozumie znaczenie uprawiania sportów  dla zdrowia.

Uczy się rywalizacji podczas zimowych zabaw.

 

             Piosenka pt. „Pory roku”

 

Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście.

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, jesień w liściach.

Ref. : Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma,

          każda różne zna zabawy, każda w co innego gra.

 

Wiosna lubi rower, piłkę, lato – łódki i kajaki,

jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki.

Ref.:

 

Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie,

Jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia.

 

Wiersz Wandy Chotomskiej „Tydzień”

Wszedł na drzewo poniedziałek,

natrząsł górę ulęgałek.

Ulęgałki zebrał wtorek

i do domu zaniósł worek.

Środa wszystkie ulęgałki

pokroiła na kawałki.

Kocioł wody nalał czwartek.

Wsypał do niej cukru kwartę.

Gaz zapalił w kuchni piątek,

aż w kociołku zawrzał wrzątek.

I powiedział do soboty:

- Zrób kompot nad kompoty!

Kompot wystygł do niedzieli.

Figę z makiem z niego mieli!

Bo niedziela ledwo wpadła,

cały kompot zaraz zjadła.

 

grupa9

Tydzień pierwszy: „Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”

Cele ogólne:

Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarami i kalendarzem.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz  różnic między światem realnym i fantastycznym.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania.

Usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez ćwiczenia ortofoniczne.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wypowiada się na dany temat.

Wie, do czego służy kalendarz.

Dostrzega, że pory roku zmieniają się, układa te zmiany za pomocą symboli.

Nazywa zjawiska atmosferyczne, które pojawiają się zimą.

Zna różne rodzaje zegarów, nazywa je i potrafi naśladować ich dźwięki.

Poznaje zegar słoneczny i klepsydrę.

 

Tydzień drugi: „Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.”

Cele ogólne:

Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń  gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.

Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).

Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.

Skupia uwagę na drugiej osobie.

Układa i opowiada historyjki obrazkowe.

 

Tydzień trzeci: „Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.”

Cele ogólne:

Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowanie jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Zapoznanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski.

Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań  związanych z przygotowaniem i spożywaniem poczęstunku.

Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi przedstawić swoich dziadków i opowiadać o nich.

Interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny.

Rozumie, że należy szanować osoby starsze i właściwie zachowywać się w ich towarzystwie.

Uczy się mówić o uczuciach: miłości, przywiązania i szacunku do bliskich osób.

Umie posługiwać się ustalonym kodem.

Potrafi wyrazić swoje zdanie na dany temat i je obronić.

 

Tydzień czwarty: „Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze.”

Cele ogólne:

Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju.

Rozwijanie w dzieciach zdolności podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką).

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Interesuje się historią swojego kraju.

Poznaje dawne budowle – zamki.

Odczuwa dumę i radość z bycia Polakiem.

Rozpoznaje i nazywa uczucia.

Potrafi ocenić postawy bohaterów literackich i wyciągnąć wnioski z ich zachowania.

Wie, gdzie szukać informacji na temat życia ludzi z przeszłości oraz historii własnego kraju.

Uzupełnia brakujące elementy obrazka, doskonali pamięć wzrokową.

 

Piosenka pt. „Rano przy płatkach”

(sł. i muz. Michał Danecki)

 

1.   Czasem tak myślę rano przy płatkach,

jak by tu porwać babcię i dziadka

i zanim dowie się o tym tata,

wyruszyć z nimi na koniec świata.

 

Ref. Wiedzą to dzieci na całym świecie,

       i w każdym domu jest tak przecież,

       i my to wiemy – przez cały czas:

       babcia i dziadek kochają nas!

 

2.   Z kochaną babcią i drogim dziadkiem

popłynę wtedy ogromnym statkiem.

Razem będziemy w pogodne noce

gwiazdy oglądać pod ciepłym kocem.

 

 Ref. Wiedzą to dzieci…

 

3.   I chociaż statek z łóżka zrobiony,

a morze to kawałek zasłony,

to pośród wiatru i pośród fal

z waszą miłością płyniemy w dal.

 

Ref. Wiedzą to dzieci…

 

 

Wiersz  pt. „ Dziadek”

(Bożena Pierga)

 

Nic już nie poradzę na to,

że mojego taty tato

zamiast siedzieć nad gazetą,

lubi dla mnie być poetą.

Składa wersy w zgrabne zwrotki

kolorowe jak stokrotki.

Dziadek puzzle też układa,

bajki pięknie opowiada.

Gdy idziemy przez park stary,

wokół same dziwy, czary.

Dziadek klucze ma do snów.

Brak na tego dziadka słów!

To z nim (chociaż już niemłody!)

najwspanialsze mam przygody.

Zamiast bujać się w fotelu

(wzorem innych dziadków wielu),

buja ze mną wciąż w obłokach,

opowiada mi o smokach

i łasuchem jest nie lada –

razem ze mną dżem podjada.

Choć prawdziwy, nie baśniowy,

dziadek mój jest wyjątkowy.

 

sloneczka-10

Tydzień pierwszy: Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu

 

Tydzień drugi  : Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.  

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

 

Tydzień trzeci: : Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

Tydzień czwarty: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

 

 Piosenka  „Do przodu krok“

Ref.: Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

1.     Umiem klaskać, umiem skakać, to zabawa przedszkolaka,

 takiego jak ja i Ty, takiego jak my.

      Ref.: Do przodu krok...

2.     Narysuję wam niedźwiedzia, na huśtawce będzie siedział

 i na bębnie będzie grał, i na bębnie grał.

      Ref.: Do przodu krok....

3.     Potem razem z kolegami znajdę skrzynię ze skarbami,

a w niej klocków chyba sto, a w niej klocków sto.

       Ref.: Do przodu krok...

 

 

Wiersz „Pajacyk“ Henryk Rostworowski

 

 Fiku-miku, fiku-miku,

poskacz z nami, pajacyku.

Popatrz na przedszkolaka,

zaraz się nauczysz skakać.

Fiku-miku, fiku-miku,

poskacz z nami, pajacyku,

 skacze Krysia, skaczę ja!

 Poskacz z nami, hopsasa!

 

Jak zmotywować dziecko do nauki?

Zastanów się nad osobowością swojego dziecka. Czy jest elastyczne, czy raczej trudno przystosowuje się do nowych sytuacji? Jak przeżywa sukcesy i porażki? Jak reaguje na rywalizację? Czy lubi nowe wyzwania? Od odpowiedzi na te pytania zależy sposób motywowania młodego człowieka do nowych działań. Jakie twoje dziecko ma słabe i mocne strony, zainteresowania i pasje? Jak szybko zapamiętuje nowe treści? Jak radzi sobie z ocenami nauczycieli? Jak reaguje na zasady i reguły? Czy unika tego, co sprawia mu trudność? Czy umie się skupić na zadaniu? Czy szybko się nudzi? Czy dąży wytrwale do celu? Kiedy najchętniej zabiera się do nauki? Co mu w tym pomaga, co przeszkadza? Znając odpowiedzi na te pytania, zwróć uwagę na to, w jaki sposób komunikujesz się z dzieckiem. Jeśli chcesz mu pomóc, na pewno:

 • nie strasz - "Jeśli nie nauczysz się wiersza, to dostaniesz słabą ocenę i twoja nauczycielka będzie na ciebie zła. Zobaczysz!";
 • nie oceniaj i nie karaj - "Ponieważ bazgrolisz w zeszycie, nie pojedziesz w niedzielę na urodziny do Pauliny";
 • nie nagradzaj - "Dostaniesz rower na koniec roku, jeśli będziesz mieć świadectwo z czerwonym paskiem" (kiedy perspektywa otrzymania nagrody jest zbyt odległa, sama nagroda traci na wartości);
 • nie porównuj - "Kasia to dopiero dobrze się uczy, mógłbyś brać z niej przykład";
 • nie stawaj zawsze po stronie nauczyciela czy wychowawcy - "Gdybyś się nauczył, dostałbyś lepszy stopień, za mało się przykładasz, weź się do roboty".

To, jak mówisz do dziecka, jest niezwykle ważne. Warto zmienić swoje nastawienie i zrozumieć, że źródłem osiągnięć, kompetencji i szacunku dla samego siebie nie jest zewnętrzna lecz wewnętrzna motywacja dziecka. Rodzice spodziewają się, że dzieci automatycznie rozwiną w sobie wewnętrzną motywację do nauki, jako bezpośredni rezultat stosowania przez dorosłych kontroli zewnętrznej, na przykład nagradzania czy chwalenia.

Co to jest pochwała?

Pochwała jest słownym komunikatem, który wyraża pozytywną ocenę dziecka, dotyczy jego osiągnięć, zachowania, zalet. Wszystkie te komunikaty są używane zawsze w drugiej osobie liczby pojedynczej. Jeżeli często używasz pochwały, by zmotywować dziecko do czytania, liczenia, odrabiania zadań domowych, grzeczniejszego zachowania, wykonywania różnych aktywności, twoją intencją jest nagrodzić słownie zachowanie, które uważasz za słuszne. Dzieci nadmiernie chwalone szybko uczą się wybierać tylko te rzeczy, które ich zdaniem spodobają się rodzicom. Unikają więc robienia tego, co spotyka się z ich obojętnością. W konsekwencji częste stosowanie pochwał prowadzi do podważania wewnętrznej motywacji dziecka, co może owocować rezygnacją z różnych form działania. Ponadto, w dłuższej perspektywie, kiedy dziecko przyzwyczai się do różnych sposobów nagradzania, ich brak może być odbierany jako dezaprobata, a otrzymywanie wielu pochwał lub nagród może osłabić ich znaczenie. Często także pochwała może nie odpowiadać własnej samoocenie dziecka.

Ukryta myśl

Chwalenie zawsze zawiera tak zwaną "ukrytą myśl". Kiedy mówisz: "Jesteś tak inteligentny, że możesz mieć najlepsze oceny" - ukryta myśl brzmi: "Dlaczego ich nie masz? Czemu się tak mało starasz? Zrób coś z tymi ocenami, nie jestem z ciebie do końca zadowolony". Albo: "Naprawdę bardzo ładnie dzisiaj odrobiłeś lekcje" - ukryta myśl: "Mam nadzieję, że tak już będzie zawsze, wtedy naprawdę będę zadowolona i spokojna". Ukrytą myślą w pochwałach jest również subtelnie wyrażony krytycyzm, który, niestety, czasem jest zalecany jako skuteczny sposób motywowania dzieci. Na przykład:

 • "Aniu, uczysz się znacznie lepiej niż w pierwszym semestrze, ale nadal musisz poświęcić dużo uwagi nauce."
 • "Bardzo ładnie się nauczyłeś tego wiersza. Byłabym jeszcze bardziej zadowolona, gdybyś nauczył się do sprawdzianu z matematyki tak jak prosiłam, ale naprawdę widać, że się starałeś."
 • "Marku, bardzo dobrze, że dostałeś piątkę z matematyki, ale ta trójka z polskiego to chyba wymaga poprawy."
 • "Bardzo ładnie, że odrobiłeś już lekcje Filipie. Jeszcze bardziej byś mi się podobał gdybyś wyszczotkował sobie włosy, ale naprawdę widać, że się starasz."

Czym zastąpić pochwały?

Komunikaty pozytywne typu JA wprowadził w 1964 roku Dr Thomas Gordon. Jest to jasny komunikat, który pokazuje, jak zachowanie dziecka wpływa na ciebie - wysyłającego ten komunikat rodzica. Podczas wszystkich kursów Treningu Skutecznego Rodzica zachęcam, aby rodzice nauczyli się wysyłać właśnie takie komunikaty zamiast "typowych" pochwał. Oto kilka przykładów komunikatów typu JA:

 • "Podoba mi się, że tak starannie odrobiłeś lekcje, naprawdę to doceniam";
 • "Uważam, że jesteś inteligentna, i to jest twoja mocna strona";
 • "Kasiu, doceniam, ile wysiłku włożyłaś w to, aby czytać coraz lepiej, jetem z ciebie dumna";
 • "Marku, ogromnie się cieszę z twojej piątki z matematyki. Moje gratulacje";
 • "Jestem pod wrażeniem, że już odrobiłeś lekcje, Filipie";

W przeciwieństwie do zwykłych pochwał, komunikaty tego typu mówią o tobie, osobie która je sformułowała, nie oceniają dziecka. Aby pozytywne komunikaty były dla dzieci wiarygodne, muszą być uczciwe i prawdziwe, wolne od wszelkich ukrytych podtekstów.


Autor: Violetta Kruczkowska
licencjonowany reprezentant
Gordon Training International w Polsce

Muchomorki

1

Misie

2

Krasnale

3

Smerfy

4

Motylki

5

Biedronki

6

Pszczółki

7

Żabki

8

Stokrotki

grupa9

Słoneczka

sloneczka-10
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.